TCB Fun Camp

(Oleh : Rinna Komalasari, S.Pd) Masa kanak-kanak adalah masa yang sangat penting dalam perkembangan hidup seseorang. Pada masa kecilnyalah perkembangan otak berjalan dengan sangat pesat, stimulus yang tepat pada masa kecil akan menjadi pengalaman untuk kehidupan selanjutnya, anak-anak menyerap hal-hal

Copyright © 2020 - darulhikampgtk2.sch.id